Quarantainecolleges over gebarentaal

2020 was een jaar van veel thuisblijven en thuiswerken. Voor de Quarantainecolleges van de Universiteit van Nederland vertelde prof. Onno Crasborn over de tolken op tv, over de erkenning van NGT, en nog veel meer:

Speciale gast Lissa Zeviar, oprichter van Gebarenstem, vertelt in een ander webcollege over baby- en kinder-gebaren, vanuit dezelfde huiskamer.

Tot slot maakte de Universiteit van Nederland een prachtig verhaal over het lopend onderzoek naar internationale gebarentaal aan de Radboud Universiteit.

Overheid erkent Nederlandse Gebarentaal!

Al in de jaren ’90 van de vorige eeuw ondernam de overheid stappen om NGT te erkennen, maar krabbelde vervolgens terug. Dit najaar bespraken de Tweede en Eerste Kamer de initiatiefwet Erkenning Nederlandse Gebarentaal. Met geweldig resultaat: beide kamers stemden unaniem voor de wet! Een hart onder de riem van alle gebarentaligen in Nederland en een paar concrete verbeteringen zijn het gevolg. De tekst van de wet is kort en eenvoudig zelf te lezen. Het komt hier op neer:

  • De overheid erkent NGT (een symbolische stap).
  • De overheid bevordert het gebruik van de Nederlandse Gebarentaal bij openbare toespraken van de leden van het kabinet, in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (en rapporteert hier jaarlijks over aan de Tweede Kamer). Dat betekent onder andere:
    • een NGT-versie van berichtgeving in crisis- en noodsituaties
    • een eed of gelofte mag in NGT worden gedaan
    • in de rechtbank mag een gebarentalige NGT gebruiken
  • Er komt een ‘adviescollege’ dat de rijksoverheid adviezen geeft over het bevorderen van het gebruik van NGT in de samenleving (en dus niet alleen bij overheden).
Twwede Kamer-voorzitter Arib opent de vergadering in september 2020 met spraakondersteunende gebaren.