De inspiratie voor Groots Gebaar: Doofgewoon.nl

Doofgewoon.nl staat bol van de verhalen: interviews met ouders, dove volwassenen en experts.

De website Doofgewoon.nl vormde de inspiratie voor en de eerste aanzet tot Stichting Groots Gebaar. Medewerkers van de Radboud Universiteit maakten in overleg met collega’s van andere instellingen en Dovenschap een website om ouders van dove kinderen gerust te stellen en te informeren. De nadruk hierbij ligt op het gebruik van gebarentaal, een tweetalige opvoeding, en het leven als dove gebarentalige in Nederland.