Over ons

De Stichting Groots Gebaar is opgericht ter gelegenheid van de benoeming  van Onno Crasborn tot hoogleraar Nederlandse Gebarentaal aan de Radboud Universiteit. Vanuit deze positie wil hij (naast een wetenschappelijke bijdrage leveren aan het onderzoek naar gebarentaal), ook waarde toevoegen aan een rijkere samenleving door zich hard te maken voor toegankelijkheid en toepasbaarheid van gebarentaal voor en door iedereen. Stichting Groots Gebaar doet daarmee een appèl op de hele samenleving: horend, doof en slechthorend.

“Vijfentwintig jaar geleden raakte ik gefascineerd door gebarentaal. Een prachtige, visuele taal, die me niet alleen boeide als taalwetenschapper en later ook als tolk, maar die ook er voor heeft gezorgd dat ik zelf expressiever ben geworden. Een betere spreker. Als onderzoeker en docent heb ik veel geleerd en ontdekt over de Nederlandse Gebarentaal, en die kennis door proberen te geven aan vele groepen studenten. Maar in al die tijd is de plek van gebarentaal in de samenleving niet veranderd: het blijft een relatief kleine groep van zo’n dertigduizend doven en mensen in hun omgeving die gebarentaal beheersen en gebruiken. Als hoogleraar aan de Radboud Universiteit is het mijn taak om niet alleen de taal te leren begrijpen, maar ook de taalgemeenschap te ondersteunen. Als ook maar tien procent van de bevolking gebarentaal zou beheersen (1.700.000 mensen), zouden de communicatiemogelijkheden voor de dovengemeenschap al met ruim factor vijftig toenemen! Een enorme impact zou dat hebben op de mogelijkheden voor doven om onderwijs te volgen en werk te vinden.” – Prof. dr. Onno Crasborn

“Vlak na de geboorte van mijn zoon bleek dat hij wegens fors gehoorverlies andere vormen van communicatie nodig zou hebben dan ik tot dan toe gewend was. Visuele communicatie werd belangrijk in mijn gezin en zodoende ontdekten we de gebarentaal. Vol verwondering over de kracht en kansen die die taal biedt voor ons allemaal, besloten we een tweetalig gezin te willen worden, waar impliciet en expliciet gecommuniceerd wordt dat gebarentaal en gesproken taal beiden volwaardige vormen van communicatie zijn. Stapje voor stapje zijn we daarheen gaan bewegen, het is een reis geworden om nooit te vergeten. Ik wil anderen de kans geven om aan diezelfde reis te beginnen. En uiteindelijk hoop ik zo van heel Nederland een plek te maken waar gebaren gewoon is. De positieve vibe van Groots Gebaar gaat ons daar brengen, daarom zet ik me hier sinds juli 2019 in als enthousiaste medewerker, lobbyist, projectmanager, ambassadeur en fondsenwerver.” – Anna Schuurman

Contact: info@grootsgebaar.nl