Lezingen voor ouders van dove of slechthorende kinderen, en dove ouders van horende kinderen (coda’s)

Tweetalig, hoe? presenteert een lezing voor ouders: 

Tweetalig opvoeden in de praktijk 

Lezing door Sharon Unsworth (Radboud Universiteit) 

Donderdag 27 mei 2021
20:00 – 21:30 uur op Zoom 

dr. S. Unsworth (Sharon)

Sharon Unsworth doet onderzoek naar tweetalig opvoeden. Welke factoren spelen daarbij een rol en wat zijn goede voorspellers van succes? Wat gebeurt er als een van de twee talen een minderheidstaal is?

Unsworth doet onderzoek naar meertaligheid bij gesproken talen. Inzichten uit het onderzoek naar gesproken talen zijn niet altijd van toepassing op gebarentalige gezinnen. Het is bijvoorbeeld niet raadzaam om alleen je moedertaal te spreken, als deze moedertaal voor je kind niet toegankelijk is. Toch zijn er uit het onderzoek naar gesproken talen inzichten te halen die goed bruikbaar zijn voor ouders van dove kinderen en dove ouders van horende kinderen. 

Tijdens de lezing presenteert Sharon inzichten uit haar onderzoek. Daarna is er ruimte voor een gesprek over de theorie en de praktijk. 

Wil je deelnemen?
Deelname aan de lezing is kosteloos. Wel is het nodig om je aan te melden. 
Mail uiterlijk 26 mei naar tweetalighoe@xs4all.nl
Vermeld hierin: je naam en eventuele tolkbehoefte (tolk NGT of schrijftolk) 
Op 27 mei ontvang je dan de Zoom-link. 

N.B.: Deze lezing is nadrukkelijk bedoeld voor ouders van dove/slechthorende kinderen, of dove ouders van horende kinderen (coda’s) die geïnteresseerd zijn voor hun persoonlijke situatie. Wil je graag deelnemen als professional, stuur ons dan een bericht met je motivatie.