Voor wie?

Gebarentaal is voor iedereen belangrijk:

  • Doven en slechthorenden: op dit moment zijn er 1,7 miljoen doven en slechthorenden in Nederland. Velen van hen zijn bekend met gebarentaal, maar een veel groter gedeelte nog niet. Hun leven zal een stuk gemakkelijker en minder eenzaam zijn als ook hun omgeving meer visueel kan communiceren. 
  • Horende baby’s en jonge kinderen: gebarentaal leren met je baby geeft voor ouders de mogelijkheid om al na een paar maanden met je kind te kunnen communiceren. Dat is goed voor de hechting. Bovendien stimuleert het leren van gebarentaal als tweede taal de ontwikkeling van het jonge brein positief.
  • Schoolgaande kinderen: tweetalig opgroeien beïnvloedt de ontwikkeling van de hersenen van jonge kinderen positieve manier.
  • Jongvolwassenen: vele jongeren kampen met gehoorbeschadiging als gevolg van veelvuldig gebruik van “oortjes” en blootstelling aan harde muziek tijdens festivals. Om te voorkomen dat de potentie en talenten van deze jonge mensen geblokkeerd zullen worden door gebrek aan communicatiemogelijkheden, biedt het leren van gebarentaal een uitgelezen kans om op een positieve manier hun bijdrage aan de maatschappij te kunnen (blijven) leveren en een sociaal isolement te voorkomen.
  • Ouderen: onze maatschappij vergrijst, waardoor het aantal slechthorenden stijgt. Een gehoorapparaat helpt, maar is zeker niet in alle situaties een oplossing. Het leren van gebarentaal voorkomt dat deze groeiende groep mensen niet in een isolement komt en de inzet van hun talenten en het contact met anderen kan behouden.
  • Alle overige horenden: als je even nadenkt ken je altijd wel iemand die doof of slechthorend is. Gebarentaal leren is ook voor deze groep verrijkend, want hoe fijn is het om met je geliefde, vrienden, kinderen, kleinkinderen, de mensen waarmee je werkt, etcetera, zonder probleem te kunnen (blijven) communiceren ondanks de ongemakken van hun gehoorbeschadiging.

Door het leren van gebarentaal toegankelijk en toepasbaar te maken voor iedereen dragen we met elkaar bij aan een samenleving waarbij diversiteit en inclusiviteit het uitganspunt zijn.

Kortom: iedereen in Nederland zou baat hebben bij de beheersing van gebarentaal.

Het met elkaar (horend en niet horend) leren en gebruiken van gebarentaal op grote(re) schaal zorgt ervoor dat we elkaar blijvend kunnen begrijpen en verrijken, ook wanneer horen minder of zelfs niet meer mogelijk blijkt.