Aktie: Gebarentaal in elk klaslokaal!

Ter gelegenheid van de oprichting van Stichting Groots Gebaar zijn we in samenwerking met Gebaren.nl onze eerste actie gestart.

Gebarentaal in elk klaslokaal, wedden dat het lukt! Prof. dr. Onno Crasborn, hoogleraar Nederlandse Gebarentaal, daagt Nederland uit om op de dag van zijn oratie, 12 oktober, zoveel mogelijk kinderen tussen zeven en veertien jaar oud een les gebarentaal te laten beleven. Dit kan met speciaal voor de actie gemaakt lesmateriaal. Voor €2,50 heeft ieder kind een werkboek met bijbehorende e-learning en de workshopleider een lesbeschrijving. Hiermee kan iedereen die zich geraakt voelt door deze oproep zelf een workshop vormgeven en met de kinderen aan de slag! Door de werkboeken te kopen steun je direct de stichting Groots Gebaar. Door mee te doen help je het doel van de stichting te bereiken! De stichting stelt zich tot doel gebarentaal onder de aandacht te brengen bij en toegankelijk te maken voor het grote publiek, opdat ook dove en slechthorende mensen hun talenten en kwaliteiten makkelijker kunnen (blijven) ontplooien en inbrengen in onze maatschappij.

Zie ook de oproep op Facebook!

Het werkboek van Gebarentaal in elk Klaslokaal dat voor €2,50 te bestellen is.