Welkom bij Stichting Groots Gebaar

Het leren van gebarentaal neemt hindernissen weg. Het is een taal die voor iedereen die kan zien toegankelijk en handig is. Gebarentaal leren doet ook recht aan diversiteit: het zorgt er voor dat ook voor mensen voor wie horen niet vanzelfsprekend is, communicatie mogelijk is.

Zo zorgt het beheersen van gebarentaal voor inclusiviteit: in een samenleving die naast met spraak ook visueel kan communiceren, is er ook voor hen die zich in gesproken taal niet of niet meer verstaanbaar kunnen maken, een plek.

Waar de medische wetenschap gericht is op het ‘normaliseren’ van mensen, laat het leren van gebarentaal zien dat diversiteit de norm is. Doven en slechthorenden kunnen soms geholpen worden met gehoortechnologie, maar zijn ook deel van de samenleving zoals ze zijn: mensen die liever visueel communiceren. De Stichting Groots Gebaar wil niet mensen gewoon maken, maar hun taal. Als iedereen een beetje gebarentaal beheerst, is een gehoorprobleem ineens een veel kleiner probleem.