Gebarentaal voor heel Nederland: daarom!

Aktie: Gebarentaal in elk klaslokaal – wedden dat het lukt?!

Gebarentaal heeft voordelen voor iedereen!

Het is een taal die voor iedereen die kan zien toegankelijk en handig is. Toch wordt gebarentaal nu maar door een kleine groep gebruikt in Nederland. Daar wil Stichting Groots Gebaar verandering in brengen.

Gebarentaal leren:

 • is leuk;
 • is goed voor de ontwikkeling van het jonge en oude brein;
 • maakt bewust van alle visuele communicatie;
 • laat iedereen (weer) meedoen;
 • voorkomt eenzaamheid.

Gebarentaal leren doet ook recht aan diversiteit: het zorgt er voor dat ook voor mensen voor wie horen niet vanzelfsprekend is, communicatie mogelijk is. Zo zorgt het beheersen van gebarentaal voor inclusiviteit: in een samenleving die naast met spraak ook met gebaren kan communiceren, is er ook een plek voor hen die niet (meer) goed horen, of zich niet (meer) goed met spraak verstaanbaar kunnen maken.

Bredere toegankelijkheid en toepasbaarheid van gebarentaal maakt ons en daarmee onze maatschappij, rijker, meer verbonden en dus minder eenzaam! Daarom maakt de stichting zich hard voor een maatschappij waarin we met en van elkaar leren opdat iedereen zijn bijdrage kan en mag leveren en niemand zich eenzaam hoeft te voelen.

Aktie: Gebarentaal in elk klaslokaal!

Ter gelegenheid van de oprichting van Stichting Groots Gebaar zijn we in samenwerking met Gebaren.nl onze eerste actie gestart.

Gebarentaal in elk klaslokaal, wedden dat het lukt! Prof. dr. Onno Crasborn, hoogleraar Nederlandse Gebarentaal, daagt Nederland uit om op de dag van zijn oratie, 12 oktober, zoveel mogelijk kinderen tussen zeven en veertien jaar oud een les gebarentaal te laten beleven. Dit kan met speciaal voor de actie gemaakt lesmateriaal. Voor €2,50 heeft ieder kind een werkboek met bijbehorende e-learning en de workshopleider een lesbeschrijving. Hiermee kan iedereen die zich geraakt voelt door deze oproep zelf een workshop vormgeven en met de kinderen aan de slag! Door de werkboeken te kopen steun je direct de stichting Groots Gebaar. Door mee te doen help je het doel van de stichting te bereiken! De stichting stelt zich tot doel gebarentaal onder de aandacht te brengen bij en toegankelijk te maken voor het grote publiek, opdat ook dove en slechthorende mensen hun talenten en kwaliteiten makkelijker kunnen (blijven) ontplooien en inbrengen in onze maatschappij.

Zie ook de oproep op Facebook!

Het werkboek van Gebarentaal in elk Klaslokaal dat voor €2,50 te bestellen is.

Voor wie?

Gebarentaal is voor iedereen belangrijk:

 • Doven en slechthorenden: op dit moment zijn er 1,7 miljoen doven en slechthorenden in Nederland. Velen van hen zijn bekend met gebarentaal, maar een veel groter gedeelte nog niet. Hun leven zal een stuk gemakkelijker en minder eenzaam zijn als ook hun omgeving meer visueel kan communiceren. 
 • Horende baby’s en jonge kinderen: gebarentaal leren met je baby geeft voor ouders de mogelijkheid om al na een paar maanden met je kind te kunnen communiceren. Dat is goed voor de hechting. Bovendien stimuleert het leren van gebarentaal als tweede taal de ontwikkeling van het jonge brein positief.
 • Schoolgaande kinderen: tweetalig opgroeien beïnvloedt de ontwikkeling van de hersenen van jonge kinderen positieve manier.
 • Jongvolwassenen: vele jongeren kampen met gehoorbeschadiging als gevolg van veelvuldig gebruik van “oortjes” en blootstelling aan harde muziek tijdens festivals. Om te voorkomen dat de potentie en talenten van deze jonge mensen geblokkeerd zullen worden door gebrek aan communicatiemogelijkheden, biedt het leren van gebarentaal een uitgelezen kans om op een positieve manier hun bijdrage aan de maatschappij te kunnen (blijven) leveren en een sociaal isolement te voorkomen.
 • Ouderen: onze maatschappij vergrijst, waardoor het aantal slechthorenden stijgt. Een gehoorapparaat helpt, maar is zeker niet in alle situaties een oplossing. Het leren van gebarentaal voorkomt dat deze groeiende groep mensen niet in een isolement komt en de inzet van hun talenten en het contact met anderen kan behouden.
 • Alle overige horenden: als je even nadenkt ken je altijd wel iemand die doof of slechthorend is. Gebarentaal leren is ook voor deze groep verrijkend, want hoe fijn is het om met je geliefde, vrienden, kinderen, kleinkinderen, de mensen waarmee je werkt, etcetera, zonder probleem te kunnen (blijven) communiceren ondanks de ongemakken van hun gehoorbeschadiging.

Door het leren van gebarentaal toegankelijk en toepasbaar te maken voor iedereen dragen we met elkaar bij aan een samenleving waarbij diversiteit en inclusiviteit het uitganspunt zijn.

Kortom: iedereen in Nederland zou baat hebben bij de beheersing van gebarentaal.

Het met elkaar (horend en niet horend) leren en gebruiken van gebarentaal op grote(re) schaal zorgt ervoor dat we elkaar blijvend kunnen begrijpen en verrijken, ook wanneer horen minder of zelfs niet meer mogelijk blijkt.

Privé: Wat doen we?

Stichting Groots Gebaar:

 • stimuleert het maken van een Groots Gebaar van, door en voor iedereen in onze maatschappij. Gericht op een volwaardige plek voor doven en slechthorenden.
 • informeert en communiceert gericht op bewustwording over nut en noodzaak van gebarentaal voor iedereen en de functie hiervan voor individu en maatschappij.
 • creëren van draagvlak voor het daadwerkelijk algemeen toegankelijk en toepasbaar maken van gebarentaal.
 • initieert en ondersteunt, in samenwerking met horenden, doven en slechthorenden, activiteiten en projecten, gericht op:
  • het daadwerkelijk algemeen toegankelijk en toepasbaar maken van gebarentaal voor iedereen;
  • ontwikkeling en integratie van dove en slechthorende mensen en hun omgeving.

Heb je een goed idee? Dan komen wij graag met jou in contact om te kijken op welke manier we je kunnen ondersteunen die droom waar te maken.

Privé: Steun ons!

Wilt u ons werk ondersteunen met een donatie?

Betaal met iDEAL door onderstaand formulier in te vullen, of maak een bedrag over naar onze rekening: IBAN NL43 TRIO 0379 4068 10, t.n.v. Stichting Groots Gebaar.

Bedrag


Mede dankzij uw steun kan de Stichting Groots Gebaar initiatieven ondersteunen rondom het stimuleren van het gebruik van gebarentaal en deze voor iedereen toegankelijk te maken. U maakt deze initiatieven samen met ons mogelijk met een eenmalige gift, of wordt Vriend. Daarmee draagt u bij aan het erkennen van nut en noodzaak van gebarentaal en het beter benutten van diversiteit binnen onze samenleving. Dat leidt tot minder eenzaamheid, meer contact en betrokkenheid.

Periodiek schenken met belastingvoordeel

U kunt Stichting Groots Gebaar steunen op een manier die voor u en voor ons heel voordelig is. Wanneer u ons minimaal voor een periode van 5 jaar steunt, is uw gift volledig aftrekbaar, zonder ondergrens.  U krijgt dus een deel van uw gift terug van de belasting.

Nalaten

Wellicht overweegt u Stichting Groots Gebaar op te nemen in uw testament. Dit kan door middel van een erfstelling of een legaat. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Donateursservice

Heeft u een vraag, een opmerking of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Anita Weekers, 06-20435342, info@grootsgebaar.nl

Hartelijk dank voor uw steun!

.