Dank voor uw donatie!

Mede dankzij uw steun kan Stichting Groots Gebaar initiatieven ondersteunen rondom het stimuleren van het gebruik van gebarentaal en deze voor iedereen toegankelijk te maken. Hiermee draagt u bij aan het erkennen van nut en noodzaak van gebarentaal en het beter benutten van diversiteit binnen onze samenleving. Dat leidt tot minder eenzaamheid, meer contact en betrokkenheid.